Kuormitus, stressi, ahdistus, jännitys, pelko. Jokin tunne jota ei ole kiva kokea alkaa nousta kehoon jonkin tapahtuman seurauksena. Tunne nousee ensin kuristavaksi vanteeksi kurkkuun ja tuntuu kuin hengitys ei enää kulkisi luonnollisesti. Lihakset jännittyvät ja asento kuin supistuisi. Syke nousee ja tulee tunne että haluaisi paeta tai piiloutua. Mieleen nousee ajatus; en halua kokea tätä. Tämä ajatus johtaa usein entistä ahdistavampaan oloon. Liian usein tunne nielaistaan sisälle, eikä sitä uskalleta nostaa täysin esiin koettavaksi. Näin tunne varastoituu kehon solumuistiin ja kertoo kyllä olemassaolostaan väliajoin epämääräisenä ahdistuksena, kipuna, jännityksinä, jopa sairauksina, niin pitkään kunnes se nostetaan esille, koetaan ja puretaan. Tämä artikkeli kertoo sinulle vastauksen kysymykseen; mitä on tunnetyöskentely, miksi sitä tarvitaan ja miten sen avulla voi löytää todellisen vapauden sisältään.

Elina Väänänen
Pääset lataamaan painamalla ylläolevaa kuvaa

Mitä on tunnetyöskentely: tunteiden taustaa: lapsuus

Tunteet toimivat viestintuojina. Hyvin usein näihin viesteihin kuitenkin sekoittuu menneisyyden kokemukset, joiden kautta luomme tunteille merkityksiä ja tarinoita. Lapsi luo pohjan tunteiden ilmaisulle ja niihin suhtautumiseen ensimmäisten seitsemän ikävuotensa aikana, joilla on usein kauaskantoiset vaikutukset henkilön elämään myös aikuisena. Suuri vaikutus lapsen tunnekäyttäytymiseen on sillä, minkä mallin hän saa kotoaan. Huomioidaanko lapsen eri tunteet, puhutaanko kotona tunteista avoimesti ja ilmaistaanko niitä rakentavalla tavalla, vai saako lapsi mallin että tunteista vaietaan, eikä niitä ole suvaittavaa ilmaista?

Lapsuuden kokemukset luovat pohjan lapsen tunteiden kokemiseen, ilmaisuun ja säätelyyn. Lapsi tekee läheisten aikuisten käyttäytymisen perusteella päätelmiä esimerkiksi siitä, onko maailma turvallinen vai vaarallinen paikka, voiko itseen ja muihin ihmisiin luottaa ja onko hän hyväksytty ja tärkeä. Myös sillä on tärkeä rooli perheessä, että aikuiset näyttävät tunteitaan rakentavasti. Se, että aikuiset välttelevät vaikeista tunteista puhumista ja tukahduttavat niitä lasten läsnäollessa, ei ole hyvä ajatus lapsen tunnetaitojen kehittymiselle. Sen sijaan olisi tärkeää, että tunteita ilmaistaisiin perheen sisällä rakentavasti, olemalla avoin ja sanoittamalla tunnetta jota juuri nyt kokee, ilman syyttelyä.

Lapsi aistii ympärillään olevia tunteita vahvasti ja erityisesti tämä käy ilmi silloin, kun lapsen aistima tunne on eri, mitä aikuinen näyttää ulospäin. Aikuinen voi esimerkiksi nieleksiä kyyneleitään ja peittää surua jota hän kokee, tarkoituksenaan suojella lasta, vaikka lapsi usein aistii ristiriidan. Kun aikuinen taas näyttää tunteensa, sanoittaa sen lapselle ja kertoo, että tämä on täysin ok ja on turvallista tuntea tällaistakin tunnetta, käsitellä se, ratkaista se ja että se menee ohi, oppii lapsikin mallin tunteiden ilmaisuun ja käsittelyyn. Hänelle syntyy malli siitä, että on turvallista kokea ja ilmaista vaikeitakin tunteita ja ettei niissä ole mitään väärää, hävettävää tai piilotettavaa.

Mitä on tunnetyöskentely

Mitä on tunnetyöskentely:miten tukahdutetut tunteet heijastuvat aikuisuuteen?

Jos henkilö on saanut mallin tunteiden tukahduttamisesta tai epärakentavasta ilmaisusta, heijastuu tämä usein hänen elämäänsä melko laaja-alaisesti aikuisena. Tunteiden tukahduttaminen ja patoaminen voi aiheuttaa aikuisena esimerkiksi agressiivista ja itseäänkin yllättävää äkkipikaista käyttäytymistä, kipuja kehossa tai esimerkiksi tiettyjä kaavoja parisuhteessa. Tukahdutetut tunteet voivat tuoda vaikeuksia työhön ja siinä etenemiseen tai ne voivat altistaa henkilön uupumukselle. Tukahdutetut tunteet voivat saada henkilön riippuvaiseksi alkoholiin, työhön, ruokaan, rahapeleihin tai liikkumaan pakkomielteisesti. Tukahdutetut tunteet voivat saada ihmisen pakonomaisesti kontrolloimaan omaa elämäänsä ja luomaan sitä kautta keinotekoista turvallisuudentunnetta, joka ei kuitenkaan ole pysyvää.

Tunteen takana on hyvin usein uskomuksia, jotka johtavat menneisyyden kokemuksista. Nämä alitajunnassa olevat uskomukset luovat merkityksiä, kuin filttereitä elämän eri tilanteisiin, koska ihminen katsoo tilannetta menneisyyden kautta. Kun ihminen ymmärtää sen, hän ei enää syytä ketään ja hänen havainto tilanteesta kokee merkittävän muutoksen. Uskomuksia, jotka vaikuttavat ihmisessä, voivat olla esimerkiksi:

  • En ansaitse tätä
  • En voi luottaa
  • En ole arvokas, saati tärkeä
  • En ole riittävä
  • Elämä on raskasta ja yhtä kamppailua
  • Olen ulkopuolinen ja yksin
  • Minun täytyy miellyttää jokaista, että minut hyväksytään ja ettei minua hylätä

Miten uskomukset vaikuttaa aikuisena?

Nämä uskomukset voivat vaikuttaa niin, että ne ovat kuin tiedostamaton tausta-ajatus ja tunne ihmisen käyttäytymisessä. Voi olla, että hän tiedostamattaan on kieltänyt itseltään kaiken hyvän elämässään tai hän ei ole pystynyt luottamaan ihmisiin ja sen vuoksi mikään parisuhde ei ole onnistunut, tai hän hakee arvostusta ylisuorittamalla itsensä uuvuksiin työssä tai hän välttää toteuttamasta haaveitaan, koska pitää matkaa sinne ylitsepääsemättömän raskaana. Hän voi tiedostamattaan vain lisätä omaa ulkopuolisuudentunnetta, jättäytymällä ulkopuolella ja eristäytymällä muista.

Tärkeintä aikuisena on ottaa vastuu omista tunteista; opetella kokemaan ne sen sijaan, että niitä patoaisi, välttelisi tai tuurruttaisi. Tunteisiin olisi hyvä harjoitella neutraalia otetta; mikään tunne ei ole toistaan huonompi tai parempi. Kun vaikeat tunteet kohtaa ja kokee, luo se tilaa kaivatuille tunteille, kuten rauhalle ja ilolle. On tärkeää ymmärtää tunteiden virtaava olomuoto ja se, että jos tunne jää jumiin, eikä sitä koeta, varastoituu se alitajuntaan ja kehoon vaikuttaen terveyteen heikentävästi. Kun taas koet tunteen, se saa tulla ja mennä, virrata vapaana.

Mitä on tunnetyöskentely?

Tunnetyöskentely on yksinkertaisesti tunteen kokemista hyväksyvästi. Usein toki, ihmisellä on taipumus mennä kohti mielihyvää, jonka vuoksi halutaan pois epämukavasta tunteesta, jotta pääsisi taas kokemaan mukavaa tunnetta. Tämä taas ei ole hyväksymistä. Hyväksyminen tarvitsee läsnäoloa, jossa ollaan tässä hetkessä, eikä menneiden muistoissa tai tulevaisuuden kuvissa. On myös tärkeää, että ymmärtää tunteen ja ajatuksien olevan erillinen itsestä, eli et ole sama kuin tunteesi. Tunne ei ole sinä.

Yleisin haaste tunnetta kokiessa on se, että koemme tunnetta ja tarinaa joka loi tunteen yhtäaikaa, eikä siitä päästetä irti. Tämä saa jumittumaan tunteeseen ja tekee siitä helposti loopin. Se jää kiertämään sisällä. Esimerkkinä voin nostaa henkilön joka on tullut lapsuudessaan kohdelluksi kaltoin ja tämä kokemus on kulkenut hänen mukanaan aikuisuuteen. Hän on luonut tiedostamattaan tästä tapahtumasta itselleen identiteetin, tarinan, jota hän toistaa itselleen ja jota hän kokee olevansa. Tarinaminä on kaltoinkohdeltu ja tuntee mahdollisesti katkeruutta siitä miten häntä joskus on kohdeltu. Tunnetyöskentelyssä menneisyyden tilanteet voidaan kohdata. Tunnetyöskentelyssä tehdään myös anteeksiantoa ja irtipäästämistä sellaisista menneisyyden asioista, jotka ovat kulkeneet taakkana tähän saakka mukana. Kun tarinasta on päästetty irti, on pelkän tunteen kokeminen mahdollista.

Askeleet tunnetyöskentelyyn

Ensimmäiseksi tunnetyöskentelyssä luodaan itselle turvallinen tila kokea tunnetta, oli se mikä tahansa tunne. Turvallisuuden tunnetta voi luoda esimerkiksi ankkuroitumalla syvään hengitykseen, koskemalla jotain joka rauhoittaa (kuten silittämällä lemmikkiä tai sivelemällä omia käsivarsia) tai vaikka luomalla itselleen paikan, jossa kokee itsensä olevan turvassa (kuten jokin ihana mielikuvituksen luoma tai ihan oikea turvapaikka tai kietomalla peiton ympärille).

Seuraavaksi tullaan läsnäolon tilassa tarkkailevan tietoiseksi tunteesta ja siihen liittyvistä ajatuksista, ilman analysointia, tarinoita ja arvostelua. Usein tunteen nimeäminen helpotta tunnetyöskentelyä. Tässä kohdassa ihminen alkaa ymmärtää, että ei ole itse se tunne, vaan on ainoastaan tietoinen tästä kaverista. Tunne ikäänkuin toivotetaan tervetulleeksi; ”terve ahdistuksen tunne, tule vain kylään” ja tunne hyväksytään. Sen sijaan, että ilmaisee tunteen sanomalla ”minä olen vihainen”, voikin kuvata sen sanoin ”Minä koen nyt vihan tunnetta” tai ”olen tietoinen nyt siitä, että kehossani ilmenee vihan tunnetta”. Tämä auttaa oivaltamaan sen, että tämän hetkinen koettu tunnetila on kuin ohimenevä sääilmiö. Sen kuuluu tulla, pyyhkäistä läpi ja mennä. Se ei ole lopullista.

Tunteen voi myös paikantaa kehossa. Tunne on aina kehollinen ja se tuntuu jossain jollain tavalla. Aina kehollista tuntemusta ei huomaa heti ja sekin on täysin ok. Missä kohtaa tunne tuntuu? Miltä se tuntuu? Miltä se näyttää? Minkä värinen se on? Miten se liikkuu vai onko se paikallaan? Tunteesta voi haluteessaan luoda hahmon mielikuvissa, jos niin haluaa.

Tunteiden kuorimisvaihe, pudottautuminen

Seuraavaksi tulee tunteiden ”kuorimisvaihe”. Tai toisinsanoen pudottautumisvaihe. Usein tunteen takana on monia eri kerroksia. Sen tunteen takana on jokin toinen tunnekerros, jota koet juuri nyt. Esimerkiksi jo tunnet raivoa ja koet sen ohjauksessa, jonka jälkeen kysyn sinulta mitä on tämän alla, voit huomata pudottautuvasi sen alla olevaan tunteeseen, joka onkin katkeruus. Kun koet katkeruuden tunteen, voit huomata pudottautuvasi sen alla olevaan pettymyksen tunteeseen. Kun koet katkeruutta, voit huomata pian pudottautuvasi seuraavaan tunteeseen, joka on häpeä, jonka alla on suru. Surun alla voi olla pelko.

Kuorit tunteita kuin sipulinkuoria. Itkettää, tuntuu, mutta joka kerrokselta huomaat kulkevasi kohti jotain hehkuvaa. Jotain eheää ja kaunista. Aina, aina näiden tunteiden alla, kun niitä kuoritaan, löytyy yhteys, rauha, rakkaus ja kiitollisuus. JOKAISEN tunteen, niin vaikeankin tunteen alla on jotain kaunista. Voisiko sanoa, että siellä tunnelissa, mustassa aukossa on se lähde jota olet etsinyt. Tämä vaihe on usein hyvin, hyvin vapauttava, herkkä ja voimaannuttava.

Mitä on tunnetyöskentely

Mitä on tunnetyöskentely kiteytettynä

Tunnetyöskentely on luonnollinen prosessi, joka on hyvin kehollista (koska tunne on kehollinen, eikä se tarvitse kuvailuja tai analyysejä ja niiden arvostelu tulahduttaa niiden kokemista). Yleensä henkilö, joka tukahduttaa tunteitaan, voi kokea niiden vaikuttavan alitajunnaisesti elämään rajoittavasti. Tukahdutetut tunteet ovat kuin suuri solmu sisällä. Henkilöt, ketkä taas jäävät jumitamaan tunteisiin ja niiden luomiin tarinoihin, voi kokea usein turhautuneisuutta ja katkeruutta siitä, että tunteet ottavat liian suuren otteen hänen elämässä.

Tunnetyöskentelyssä tärkeää on se, että itse luotu tarina poistetaan tunteen kokemisen tieltä. Usein tarinoiden irrottaminen tunteesta vaatii käsittelyä, kohtaamista ja anteeksiantoa. Kaikki se mitä henkilö on kantanut sisällään, olisi hyvä päästää ulos sanoina, itkuna tai liikkeenä.

Tämän jälkeen tunteita lähdetään vain kokemaan läsnäolon ja turvan tilassa. Tämä on tunnetyöskentelyn ydin. Hyvin luonnollista ja normaalia. Ohjauksessa yleensä koemme tunteita kerros kerrokselta ja katsomme, mitä siellä alla on ja lähdemme yhdessä matkalle, jonka aikana on mahdollista vapauttaa solmuja ja kokea sisältä kumpuavaa rakkautta, hyväksyntää ja rauhaa. Sellaista, mitä ei ole mahdollista saada mistään muualta, vaan se pysyvä turva, luottamus ja rakkaus on sisälläsi. Lähde jota olet etsinyt.

Lähde itsetuntemusmatkalle kanssani: Kasvumatka

Tunnetko, että nyt on aikasi lähteä itsetuntemusmatkalle avaamaan solmuja, vapautumaan rajoittavista tunnetaakoista ja luomaan elämästäsi oman tuntuista niin, että elät niin elämäsi koko pituudelta kuin leveydeltäkin? Miltä tuntuisi täyttää se tyhjä tarvitsevuuden aukko sisältä ja tuntea joka ikinen päivä syvää luottamusta elämään, tapahtui ympärillä mitä tahansa? Sinä ansaitset olla se kuka olet, ansaitset olla elinvoimainen ja säteillä omaa, ainutlaatuista valoasi tässä maailmassa. Se on elämäntehtäväsi.

Varaa puhelu kanssani (maksuton) ja jutellaan enemmän siitä, missä nyt olet, miten voisin auttaa sinua matkallasi ja olisiko nyt aikasi lähteä Kasvumatkalle kanssani. Ota yhteyttä sähköpostitse: info@elinavaananen.fi tai TÄMÄN YHTEYDENOTTOLOMAKKEEN kautta.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Tunnelukot osa 1/2 miten ne rajoittavat onnellisuuttasi?

Tunnelukkotyöskentely – 18 eri tunnelukkoa

Vaativuuden tunnelukko ja siitä vapautuminen

Näin Joharin ikkuna auttaa kehittämään itsetuntemustasi

Tekstin lähteet:

Mielen voima, Harri ja Ilkka Virolainen

Tunne lukkosi, Kimmo Takanen

Matka: Brandon Bays