Haluaisitko kehittää omaa itsetuntemustasi ja laajentaa tietoisuuttasi? Miltä kuullostaisi jos voisit samalla kehittää myös ihmissuhteitasi sekä palautteen vastaanottamiskykyäsi? Joharin ikkuna on kehitetty Joseph Luft ja Harry Inghamin toimesta 1950-luvulla kogniitiivisen psykologian työkaluksi ja sitä voi hyödyntää kuka tahansa, joka haluaa ymmärtää itseään ja muita paremmin sekä kehittää vuorovaikutustaan muiden kanssa.

Joharin ikkuna sisältää neljä ruutua, jotka muodostuvat kahden akselin; avoimuuden ja palautteen käsittelyn, ympärille. Avoimuuden ruutu kertoo itsetuntemuksestasi sekä siitä, miten, kuinka avoimesti ja mitä ilmaiset itsestäsi muille. Palautteen käsittelyllä tarkoitetaan taas sitä, missä määrin haet, otat vastaan ja ymmärrät muilta saamaasi palautetta.

Joharin ikkuna
Joharin ikkuna

Joharin ikkuna sisältää vasemmalla olevat kaksi ruutua; avoin ja kätketty, kuvaavat ihmisen itselleen luomaa käsitystä itsestään. Asiat ovat sellaisia, mitä ihminen jo tietää ja tunnistaa itsestään. Avoin on asioita joita ihminen jakaa myös muille. Kätketty taas on asioita joita ihminen ei jostain syystä halua jakaa muille.

Yläosassa olevat kaksi ruutua; avoin ja Sokea kuvaavat sitä käsitystä, mikä muilla on ihmisestä, riippuen millä elämän osa-alueella he tuntevat toisensa. Ihmisen läheisillä käsitys on usein laajempi.

Kun siirrymme ikkunassa alaosaan oikealle, näemme siellä Tuntemattoman ikkunan, eli alueen jota ”minä en tunne” ja ”muut eivät tunne”.

Tarkemmat kuvaukset ikkunoista

Alla kerron vielä tarkemmin, mitä kukin ikkuna tarkoittaa. Itsetuntemusta kehittäessä avoin ikkuna on merkittävässä roolissa ja sitä pyritään hiljalleen avartamaan. Myös oman käyttäytymisen tarkkailu nousee tärkeään asemaan.

Joharin ikkuna: Avoin

Avoin ikkuna on itselle ja muille tuttua ihmisestä. Se on asioita, joita ihminen avoimesti paljastaa itsestään. Se voi olla tapoja toimia, tuntea, suhtautua asioihin ja tilanteisiin. Mitä suurempi avoin ikkuna on, sitä suurempi ihmisen itsetuntemus on ja sitä helpommin hän tuntee itsensä, pystyy ilmaisemaan itseään ja tulemaan toimeen muiden ihmisten kanssa.

Avoin-ikkunaa pystyy laajentamaan läpi elämän ja voisin kutsua juurikin sitä prosessia kasvuksi; itsetuntemuksen ja tietoisuuden laajentamiseksi. Kasvun tarkoituksena olisikin tuoda 3 muun ikkunan asioita avoimeen tasapainoisesti.

Joharin ikkuna: Sokea

Alue on jotain sellaista, mitä muut näkevät ihmisessä ja hänen käyttäytymisessä, mutta hän ei itse jostain syystä tiedosta sitä. Voi olla, että ihminen ei edes haluaisi alitajuntaisesti tuoda tätä piirrettä, käyttäytymistä tai vaikka asennetta tieoisuuteensa ja välttelee sitä.

Monelle sokean alueen mallit ovat syntyneet lapsuudessa vuorovaikutuksessa. Asioita voivat olla esimerkiksi tarve olla huomion keskipisteenä, asenteellisuus kuten pessimistisyys, kadehtiminen tai vaikka jatkuva äänessä oleminen ja päälle puhuminen.

Jos tätä aluetta haluaa lähteä kehittämään ja viemään avoimen ikkunan alueelle, on harjoiteltava vastaanottamaan rakentavaa palautetta ja tarkkailemaan omaa käytöstä objektiivisesti.

Joharin ikkuna: Kätketty – salattu

Alue pitää sisällään asioita, toiveita tai tunteita joita ei halua syystä tai toisesta ilmaista muille. Toiveiden ilmaisun esteenä voi olla esimerkiksi tunne, ettei ansaitse tai ei uskalla toivoa.

Tunteita voi olla pelosta suruun ja häpeään tai jännityksestä kiintymykseen. Jokaisella on ja saa olla tällaisia asioita, jotka hän pitää vain itsellään, mutta on tärkeää huomata, että alue ei olisi kohtuuttoman suuri avoimeen alueeseen verrattuna.

Tämä alue liittyy luottamukseen sekä itseilmaisuun. Voi olla, että ihmisen on vaikeaa ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan koska hänet on joskus tukahdutettu tai hän on kokenut häpeää sanoessaan jotain. Siihen, että ihminen päätyy kätkemään jotain itsessään, voi olla seurausta haavasta, jonka hän on jossain kohtaa elämässään saanut. Onkin tärkeää kysyä itseltään, voisiko tästä haavasta löytää jotain tärkeää jonka voisi kääntää omaksu voimaksi tai voisiko joku auttaa kohtaamaan tämän haavan ja päästämään siitä irti.

Joharin ikkuna: Tuntematon ja tiedostamaton

Tämä alue onkin kaikista mielenkiintoisin alue Joharin ikkunasta . Tämä on kuin jäävuoren pinnan alla, piilossa oleva osa ihmisestä. Täällä ovat asiat, joita ihminen ei itsekään tiedosta itsestään, eivätkä muutkaan sitä tiedosta.

Tämän alueen asiat voivat ilmentyä outoina unina, voimakkaana ja selittämättömänä pelkona, äkkinäisinä tunteenpurkauksina kuten vihan hallitsemattomana ilmaisuna. Tämän ikkunan asioiden sanotaan johtavan juurensa varhaislapsuuden, lapsuuden ja nuoruuden unohdetuista sekä torjutuista tapahtumista. Käytöstä voi olla vaikeaa ymmärtää itsekään kun puhutaan tunnelukoista ja niiden aktivoitumisesta.

Täällä on paljon kipua ja haavoja mutta mielenkiintoisinta on se, että täällä on myös vaikeiden asioiden lisäksi tuntemattomia voimavaroja ja kykyjä. Täällä on varjoja, joita tuomalla tietoisuuteen ja valaisemalla voi pimeydestä löytyä aarre, joka meillä jokaisella on sisällämme. Se valo ja voima joka kaipaa päästä nousemaan esiin.

Kun tämän ikkunan asioita nostaa tietoisuuteen, kohtaa ja käsittelee niin, että ne voivat siirtyä itsellä avoimeen ikkunaan tai niistä voi päästää irti (kaikki uskomukset eivät palvele ihmistä ja ovat epätosia), alkaa tapahtua kukoistusta. Ihminen alkaa löytää elämäänsä tasapainoa, rauhaa ja onnellisuutta, joka ei kinnity ulkoisiin asioihin. Se on tila, joka on hänessä itsessä.

Juuri tätä on kasvu, henkinen työskentely. Tätä toteutamme erityisesti yksilövalmennuksissani. Henkilökohtainen valmennusohjelma on sinulle, joka haluat mennä elämässäsi eteenpäin, muokata kukoistustasi rajoittavia uskomuksia ja lukkoja, löytää suunnattomia voimavaroja itsestäsi ja elää täyttä sekä merkityksellistä elämää. Kyse on todellisen sinun löytämisestä. Sun ei tarvitse olla kukaan muu kuin kuka sä todella olet.

Valmennus on juuri sinulle räätälöity kokonaisuus ja voit olla varma, että se palvelee kasvuasi ja vaikuttaa elämääsi hyvin kokonaisvaltaisesti. Kaikki kukoistus lähtee mielesi hyvinvoinnista. Kun sisäinen maailmasi muuttuu, muuttuu myös ulkoinen maailmasi. 

Lue lisää valmennuksesta täältä ja varaa maksuton kartoituspuhelu.

💖 Elina

Loin sinulle maksuttoman paketin joka sisältää upean ja rentouttavan Uuden alku ja kasvu -meditaation sekä ladattavan 5 askeleen tehtäväpaketin jonka voimakkaat kysymykset ohjaavat sinua pysähtymään elämäsi ja kaipauksiesi ärelle sekä ottamaan konkreettisia askelia kohti uusia alkuja. Lataa maksuton paketti TÄÄLTÄ.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

Tunnelukot osa 1/2 miten ne rajoittavat onnellisuuttasi?

Tunnelukkotyöskentely – 18 eri tunnelukkoa