Tunnnelukot ovat elämään usein rajoittavasti vaikuttavia haitallisia ajattelun tai käyttäytyisen malleja, jotka on omaksuttu lapsuudessa. Kun ne aktivoituvat, ne saavat ihmisen käyttäytymään tai ajattelemaan kuin autopilotilla, johtaen usein siihen, että ihminen kuin jämähtää hankalissa tilanteissa, joissa tunnelukot aktivoituvat. Tunnelukkotyöskentely mahdollistaa tunnelukkojen taustan ja toiminnan tiedostamisen ja auttaa ymmärtämään omaa käytöstä paremmin.

Tunnelukkojen kohtaamattomuus ja niiden vastustaminen, antaa niille vain suurempaa valtaa. Niin pitkään kun niitä vastustaa, ne myös pitää otteessaan. Silloin kun ne kohdataan ja niitä työstetään, alkaa ymmärrys kasvaa ja niiden ote hiljalleen hellittää. Tunnelukot eivät noin vain katoa, mutta niiden puristus helpottaa, kun niiden kanssa lähtee työskentelemään. Se on jotain eheyttävää, ei helppoa, mutta kaiken sen arvoista.

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kerron sinulle, mitä tunnelukot ovat ja miten ne rajoittavat ihmistä elämästä täyttä elämää. Käy lukemassa osa 1 TÄSTÄ.

Elina Väänänen
Lataa klikkaamalla kuvaa

Tässä artikkelissa jaan sinulle 18 eri tunnelukkoa, jotka voidaan jakaa 5 eri lohkoon eli temaan. Ennen syvempää tarkastelua, suosittelen sinua tekemään Tunnelukkosi testin jonka voit tehdä TÄÄLLÄ tai Evermindin luoman testin voi tehdä TÄÄLTÄ. Testi auttaa sinua selkeyttämään ja löytämään omat tunnelukkosi. Kun tuot lukot tietoisuuteesi, on niitä mahdollisuus lähteä kohtaamaan ja työstämään. Tunnelukkotyöskentely on yksi oivalluttavimmista asioista, joita voit tehdä itsesi kanssa.

Nyt lähdemme sukeltamaan 5 eri teemaan ja 18 tunnelukon maailmaan. Tulen jakamaan lyhyesti jokaisesta lohkosta ja tunnelukosta havainnollistavin esimerkein.

Tunnelukkotyöskentely: 18 tunnelukkoa

Tunnelukkoja on yhteensä 18 ja ne jakautuvat viiteen eri lohkoon, joissa on oma teemansa. Kerron lyhyesti lohkon teemasta sekä jokaisesta tunnelukosta erikseen.

LOHKO 1: Yhteyden katkeaminen ja hylätyksi tuleminen:

Tämä lohko/ teema vaikuttaa vahvasti ihmissuhteisiin ja niiden muodostamiseen. Voi olla, että henkilö kokee, että terveiden ja turvallisten ihmissuhteiden luominen on vaikeaa ja hän voi pelätä tulleensa hylätyksi tai kohdelluksi kaltoin. On vaikeaa luottaa.

1. Hylkäämisen tunnelukko näyttäytyy menettämisen pelkona, epävarmuutena tuesta ja kannattelusta [voi johtaa takertumiseen tai vaikeuteen luottaa ihmisiin]. Taustalla voi olla kokemuksia siitä, että lapsena ei ole jostain syystä saanut läheisiltä aikuisilta tukea ja suojaa silloin kun olisi sitä tarvinnut.

2. Kaltoinkohtelun tunnelukko olettaa, että ihmiset kohtelevat kaltoin, käyttävät hyväkseen, pettävät, satuttavat ja nöyryyttävät tai valehtelevat. On vaikeaa luottaa ja katkeruus siitä, että on siinä asemassa missä kokee olevansa. Taustalla voi olla kokemuksia siitä, että lapsuudessa jokin läheinen aikuinen on tullut petetyksi tai muutoin kohdelluksi kaltoin. Voi olla, että lasta on kohdeltu jollain tavalla kaltoin. Lapselle tämä on todellisuus sillä hetkellä ja se luo lapselle kaltoinkohtelun tunnelukon.

3. Vajavuuden tunnelukko on tunne siitä että olisi huonompi kuin muut, jotenkin vajavainen, alempiarvoinen. Tunnelokko aiheuttaa häpeän tunnetta ja vaikeutta ottaa vastaan kritiikkiä. Lukko aiheuttaa vertailua muihin. Voi olla, että lapselta on vaadittu paljon ja hän kokee ettei ole tarpeeksi. Aina vaativuuden tunnelukon syntyminen ei vaadi sanoja, vaan se voi syntyä aikuisen eleistä ja käyttäytymisestä lasta kohtaan.

4. Ulkopuolisuuden tunnelukko saa aikaan tunteen siitä että ei kuulu porukkaan ja jää aina ulkopuoliseksi. Kukaan ei näe eikä ymmärrä. Tämä voi syntyä lapselle kouluaikoina tai esimerkiksi jos lapsi on luonnostaan introvertti tai eristäytyjä, voi hän kokea ulkopuolisuutta.

5. Tunnevaje tunnelukko aiheuttaa vaillejäämisen tunteita. Tunnetta että jää vaille rakkaudesta, suojasta, huomiosta ja myötätunnosta. Lukko aiheuttaa tunteita ettei ole merkityksellinen, eikä tärkeä eikä ole ketään kenelle avautua, ketään kuka kuuntelisi. Lukko voi syntyä ympäristössä, jossa ei ole totuttu näyttämään rakkautta ja välittämistä.

LOHKO 2: Puutteellinen itsenäisyys ja suoriutuminen

Tämän lohkon/ teeman taustalla on usein ylisuojeleva vanhemmuus joka on johtanut siihen, että lapsen on ollut vaikeaa itsenäistyä ja ottaa vastuuta itsestään ja elämästään. Henkilö voi kokea aikuisena, että elämän vastuut velvollisuudet ovat väliajoin ylitsepääsemättömiä ja lamaannuttavia.

6. Riippuvuuden tunnelukko näyttäytyy uskona siihen, että olisi jotenkin kyvytön huolehtimaan itsestä ja voi aiheuttaa vaikeutta tarttua toimeen ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Vastuu päätöksistä ja oman elämän ohjaamisesta olisi helpointa siirtää jollekin toiselle. Arjen velvoitteista voi tuntua mahdottomalta selvitä yksin ja lamaantuminen on henkilölle ominaista erilaisissa haasteissa. Tunteet meinaavat usein kaapata valtaansa elämän kriiseissä ja vastuun omasta elämästä haluaisi antaa jollekin muulle kuin itselle.

7. Kietoutuneisuuden tunnelukko
kielii siitä, että oma itsenäistyminen on jäänyt kesken ja lukko aiheuttaa sitä, että henkilö tarvitsee jatkuvaa tukea joltain ihmiseltä ja hän kokee elämän suunnan olevan hukassa. Mielipiteiden muodostaminen on vaikeaa ja henkilö pelkää kritiikkiä. Hän on myös taipuvainen jahkailuun, koska valintojen tekeminen tuntuu liian lopulliselta. Henkilö voi kietoutua ihmiseen, paikkaan tai asiaan niin paljon, ettei koe olevansa onnellinen ilman sitä.


8. Suojaamattomuuden tunnelukko näkyy erilaisten sairausten ta katastrofien pelkona. On pelko siitä, että ei ole suojassa ja että maailma on vaarallinen paikka. Henkilö voi seurailla pakonomaisesti omaa terveyttään ja säikkyä pienistäkin asioista, peläten sairastuvansa vakavasti. Tunnelukko voi syntyä lapselle, jonka lähipiirissä joku on sairastunut vakavasti tai hän itse on sairastunut lapsena. Voi myös olla, että hänen vanhemmillaan on ollut tämä sama tunnelukko joka on syntynyt myös lapselle.


9. Epäonnistumisen tunnelukko on usko siitä että on jotenkin huonompi eikä pysty suoriutumaan kuin muut. Henkilö voi uskoa ettei onnistu ja siinä uskossa joko alisuoriutuu tai jättää yrittämättä. Voi olla, että henkilön lapsuudessa on korostunut epäonnistuminen ja sen pelko. Voi olla, että on tapahtunut jotain, mikä on aktivoinut lapsen tunnelukon. Usein tämä tunnelukko voi aktivoitua myös silloin kun lapsi kokee jatkuvasti aikuisen tai muiden lasten epäilyjä siitä mihin hänestä on. ”Ei kannata kuvitella noin suuria”, ”Se kuka kuuhun kurkottaa, katajaan kapsahtaa” -meiningillä.

LOHKO 3: Kyvyttömyys asettaa ja pitää kiinni rajoista sekä kunnioittaa muiden rajoja

Tähän lohkoon/ teemaan liittyy rajojen asettaminen itselle sekä muiden ihmisten rajojen ymmärtäminen ja kunnioittaminen. Mitä minulle saa tehdä, miten minua saa kohdella. Missä menee ”oman valtakuntani rajat”. Sekä mitä muille saa tehdä, miten muita voi kohdella ja miten kunnoittaa muiden rajoja.

10. Oikeutuksen tunnelukko ohjaa henkilöä ajattelemaan, että hän on jollain tavalla etuoikeutettu saamaan erikoiskohtelua ja huomiota. Hän voi kokea, että säännöt eivät kosketa häntä ja käskyjen sekä ohjeiden tai kritiikin vastaanottaminen muilta on vaikeaa. Asioiden pitää sujua hänen haluamallaan tavalla ja muiden tarpeiden asettaminen tärkeäksi on vaikeaa.

11. Riittämätön itsekontrolli tunnelukko: henkilön on vaikeaa asettaa ja saavuttaa tavoitteita. Epämiellyttäviin tehtäviin tai velvollisuuksiin tarttuminen ja niiden loppuunsaattaminen voi tuntua ylitsepäääsemättömältä. Henkilö usein välttelee henkistä ja fyysistä epämukavuutta ja hänen voi olla vaikeaa vastustaa hetken mielihaluja, kuten herkuttelua tai alkoholin liikakäyttöä.

LOHKO 4: Toisten miellyttäminen omalla kustannuksella

Tässä lohkossa olevat tunnelukot ohjaavat henkilöä suuntaamaan huomionsa muihin, hakemalla jatkuvasti muiden hyväksyntää ja täyttämällä muiden tarpeita omien tarpeiden kustannuksella. Henkilö on voinut oppia käyttäytymismallin lapsena läheiseltä aikuiselta tai joutunut itse sopeuttamaan käyttäytymistään saadakseen hyväksyntää.

12. Alistumisen tunnelukossa alistuja vähättelee omia tarpeitaan tai jopa tukahduttaa ne, pelätessään että ilmaistessaan tarpeitaan tai tunteitaan hän tulisi hylätyksi. Alistuja alistuu muiden tahtoon ja tarpeisiin kuuliaisena. Alistuja tukahduttaa ei-toivottuja tunteita, jotka kerääntyy sisälle ja tukkii kehoa. Välillä ne purkautuvat ulos oikeina tulivuorenpurkauksina tai tuntuvat kehossa kipuina.


13. Uhrautumisen tunnelukko
: henkilö on usein todella myötätuntoinen ja asettaa muiden tarpeet omiensa edelle. Hän voi uhrata omaa aikaansa, hyvinvoinsa kustannuksella koska ei vain tahdo tuottaa kenellekään pettymystä. Pettymyksen tuottaminen on lähes painajainen.

Yleensä kun henkilöllä on tämä tunnelukko, on hänen sisäinen maailmansa se, joka vaatii häntä uhrautumaan ja kokee joskus täysin selittämätöntä syyllisyyttä. Tietenkin tilannetta vahvistaa se, jos henkilön elämässä on henkilö joka aktivoi hänessä uhrautumisen tunnelukkoa (vaativuus tai oikeutuksen tunnelukko).


14. Hyväksynnän haun tunnelukon
aktivoiduttua henkilö tekee kaikkensa, että saisi hyväksyntää ja tunnustusta muilta. Henkilö kokee, että hän arvonsa on riippuvainen muiden hyväksynnästä ja tunnustuksesta, siitä että voi olla hyödyksi muille. Henkilö pyrkii miellyttämään kaikkia ja hän murehtii jatkuvasti sitä, jos joku ei pidäkään hänestä. Henkilön on todella vaikeaa ottaa vastaan kritiikkiä ja hänen on haastavaa päästä yli tilanteista, joissa joku loukkaa häntä. Hän ottaa asiat usein liian syvälle itseensä ja hänen on vaikeaa suojella itseään loukkaavilta asioilta.

LOHKO 5: Vaarojen ja uhkakuvien maalaaminen, pessimistisyys, tunne-estoisuus

Tulevaisuus näyttää uhkakuvineen vaaralliselta. Tuntuu, että ei ole toivoa, vaan sen sijaan lähes kaikki vaikuttaa epätoivoiselta. Spontaanius ja tunteiden ilmaisu on vaikeaa.

15. Pessimistisyyden tunnelukko näkyy elämään suhtautumisen negatiivisuudessa. On vaikeaa nähdä positiivisuutta ja jos välillä tuntuu, että menee hyvin, pessimistisyyden tunnelukko kuiskuttelee ”pian taas menee huonosti, odotas vaan”. Tämän tunnelukon aktivoituessa henkilön on vaikeaa tehdä tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä, hän on taipuvainen valittamiseen ja hän on jatkuvasti huolissaan huomisesta.


16. Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko näyttäytyy kontrollintarpeena. Kaiken pitää olla kontrollissa. Henkilö ei halua tuntea häpeää, eikä hän myöskään halua kohdata sitä. Hän välttelee kaikkea sellaista spontaania, kuten tunteidne ilmaisiua tai kontrollin menettämistä, mikä voisi tuottaa häpeää hänelle. Henkilö on hyvin järkiperäinen eikä halua näyttää tunteitaan. Tämä tuo usein mukanaan tunteiden tukkeumia (kehon kiputilat ja tuntemukset) kun kehossa on kerääntynyttä vihaa ja muita käsittelemättömiä tunteita.


17. Vaativuuden tunnelukko tekee usein sen, että henkilö ei pysty vain olla, vaan hänen on saatava jatkuvasti jotain aikaiseksi. Hän vaatii paljon niin itseltään kuin toisilta. Kaikesta pitää suoriutua mahdollisimman hyvin, asiat on oltava järjestyksessä ja jos näin ei tapahdu, tuntee henkilö häpeää, jota hän ei ehdottomasti halua tuntea. Tämän tunnelukon ollessa aktiivinen, henkilö mittaa omaa arvoaan suoritusten ja titteleiden perusteella. Nykymaailman vaativuus tukee tätä tunnelukkoa. Henkilö luo itselleen sääntöjä ja prosesseja, miten kunkin asian pitää mennä. Jos ne eivät mene niin, tuntee hän epäonnistuneensa.

Hyvin usein tunnelukon taustalla on vaativat läheiset aikuiset lapuudessa. Voi olla, että kouluarvosanoilla oli todella suuri merkitys tai lapselta vaadittiin kohtuuttomia esimerkiksi harrastuksissa. Lapsi sai hyväksyntää erityisesti silloin kun hän suoriutui loistavasti.


18. Rankaisevuuden tunnelukko
pitää sisällään paljon vihan tunteita, joita ei pystytä purkamaan rakentavasti, vaan ne kohdistuu itseen tai toisiin. Tunnelukossa nousee tärkeään rooliin itsensä ja muiden rankaisu virheistä. Virheitä ei saa tapahtua ja jos niitä tapahtuu, täytyy niistä rankaista tässä tunnelukossa. Inhimillisyyden ymmärtäminen on henkilölle vaikeaa, eikä hän halua tuntea myötätuntoa – muita eikä itseään kohtaan.

Tunnelukot

Tunnelukkotyöskentely

Kun olet selvittänyt omat tunnelukkosi testin avulla, olet ottanut jo ensimmäisen askeleen tunnetyöskentelyssäsi ja tuonut lukot tietoisuutesi valokeilaan. Testin tuloksissa näet tunnelukkojen vahvuuden, eli kuinka vahvasti ne ovat aktiivisena tällä hetkellä.

Kun olet nostanut tieoisuuteen tunnelukot, voit alkaa hiljalleen yhdistää niitä elämässäsi toistuviin kaavoihin. Sellaisiin kaavoihin, jotka toistuvasti satuttavat, haavoittavat tai rajoittavat elämää. Sellaisia kaavoja, jotka saavat sinut toimimaan tunnekuohuissa autopilotilla (joko hyökkäämään, pakenemaan tai lamaantumaan). Muista, että et syyllistä ketään, etkä ole itsellesi ankara kohdatessasi tunnelukkoja. Nyt voit nostaa itsessäsi esiin tarkkailijan roolin, joka vain tarkkailee, ilman tuomitsemista tai analysointia.

Omien tunnelukkojen oivaltaminen ei yleensä ole vaikeaa. Omien toimintamallien sekä ajatusten muuttaminen taas on haastavampaa ja tarvitsee kärsivällisyyttä, toistoa ja lujaa lempeyttä. Yleensä sen tiedostaminen ja halu tuntea, miten vapaata elämä voisi olla jos tunnelukko ei enää ohjailisi elämää niin paljoa, on se voima, joka saa sitoutumaan prosessiin.

Tunnelukot vastustavat muutosta ja saavat sinut luulemaan, että ne ovat osa identiteettiäsi. Näin ei kuitenkaan ole. Olet ottanut jo nyt lukiessasi tätä artikkelia, merkittävän askeleen kohti tunnelukoista vapautumista, tai voisiko sanoa, niiden puristuksen otteesta vapautumista. Olet jonkun uuden alun äärellä ja elämä on yhtä muutosten sykliä.

Kun kutsu käy jo niin vahvaksi, ettet voi olla kuulematta sitä, voi tunnelukkotyöskentelyn aika olla omassa elämässäsi. Muista, koskaan ei ole liian myöhäistä, eikä liian aikaista alkaa työskennellä tunnelukkojen kanssa.

Lopuksi

Hienoa, että olet ottanut tämän ajan ja tutustunut tunnelukkotyöskentelyyn ja sen mahdollisuuksiin. Voi olla, että sinulla on paljon kysymyksiä aiheeseen liittyen ja pohdit, mitä askelia voisit ottaa työskennelläksesi tunnelukkojen kanssa. Olen kirjoittanut Tunnnelukoista kaksiosaisen tekstin ja löydät ensimmäisen osan TÄSTÄ.

Olen sertifioitu Life Coach, tunnevalmentaja sekä opiskelen parhaillaan tunneterapeutuksi. Jos haluat lähteä työskentelemään tunnelukkojesi kanssa, voit tehdä sen ohjauksessani ja turvallisessa ympäristössä sekä ilmapiirissä kanssani. Valmennukseeni voi tulla myös terapian ohessa.

Haluatko syventää omaa itsetuntemustasi ja työskennellä tunnelukkojesi kanssa? Tiedostele valmennuspaikkaa ja halutessasi varaa maksuton kartoituspuhelu kanssani joko tämän lomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: info@elinavaananen.fi

Lue lisää palveluistani täältä

-Elina

Sinua voisi kiinnostaa nämä tekstit:

Mitkä ovat merkityksellisen elämän avaimet

Kyllästyttääkö tunteiden ailahtelu? Näin saat matkasta tasaisempaa

Uupumus – mitä se voi opettaa

Kokeile tätä voimaannuttavaa harjoitusta stressinhallintaan