Moni ihminen haaveilee vapaudesta ja kokee, ettei millään saa sitä elämäänsä, vaikka kuinka yrittäisi. Se tunne vaan on eikä lähde millään. Voi olla, että ihminen jossain kohtaa elämäänsä törmää tunnelukkotyöskentelyyn, kiinnostuu siitä mitä tunnelukot ovat ja alkaa työskennellä niiden kanssa.

Ihminen voi siinä kohtaa ymmärtää, että hän eli aikaisemmin vankilassa omien tunnelukkojensa kanssa ja ainut vapautumisen avain olikin hänellä käsissään ja nyt hän voi käyttää sitä avainta ja avata niitä syviä, tunneperäisiä lukkoja ja päästä ulos häkistä.

Työskentely ei ole kevyttä, eikä helppoa. Se on kuitenkin yksi tärkeimmistä ja merkityksellisimmistä töistä mitä ihminen voi elämänsä aikana itsensä kanssa tehdä. Tässä artikkelissa kerron sinulle miten tunnelukot vaikuttaa elämääsi rajoittavasti ja miten niiden kanssa voi lähteä työskentelemään.

Alustusta

Tuntuuko, että et jostain syystä pysty nauttimaan täysiä elämästäsi ja ihmettelet, mistä se johtuu, koska kaiken pitäisi olla ulkoisesti hyvin? Koetko usein selittämätöntä surua, vihaa, alakuloa? Tai tunnetko toivottomuutta tai lamaannut helposti arjessa ja sen haasteissa? Tai voi olla että pelkäät, mitä uhkaavaa taas tapahtuu tai voit tuntea olevasi arvoton ja epäonnistunut.

Onko sinulla tunne, ettei sinua ymmärretä? Koetko jääväsi ulkopuoliseksi ja olevasi erilainen kuin muut? Tai pelkäätkö että jäät yksin ja sinut hylätään? Vältteletkö sitoutumista? Oletko helposti mustasukkainen? Tai huomaatko, että elämä tuntuu kuin vetävän sinua tilanteisiin, joita et oikeasti haluaisi?

Nämä kysymykset kartoittavat tunnelukkoja, joita käsittelemme kahden artikkelin blogisarjassa. Tunnelukot ovat yksi elämään vaikuttavimmista asioista, jotka usein jätetään huomioimatta ja kuvitellaan, että niiden aiheuttamin rajoittaviin uskomuksiin ei pystytä vaikuttaa, vaan ”se nyt vain on näin”. Tämähän ei ole totta.

Tunnelukkojen aktivoituminen ja selviytymiskeinot

Tunnelukon aktivoituessa kehoon nousee epämukavia, selittämätömiä häpeän ja syyllisyyden tunteita ja tämän jälkeen tuntuu, kuin jokin automaattiohjaus kaappaisi valtaansa. Tunnelukot ovat lapsuudessa syntyneitä selviytymiskeinoja, jotka rajoittavat elämää aikuisena kun ne toistuvat haitallisina ajattelun ja reagoinnin tapoina. Tunnelukkojen vallasta on kuitenkin mahdollisuus vapautua tai tulla niiden kanssa toimeen, tiedostamalla ja työskentelemällä niiden kanssa.

Voi olla että tietyissä elämän eri tunnelukkoja aktivoivissa tilanteissa joko selviytymiskeinoina:
1: vältellään ja paetaan asian käsittelyä ja tilannetta
2: passivoidutaan, antaudutaan tai lamaannutaan voimattomana
3: ylireagoidaan ja hyökätään.
Tämä on esimerkki tilanteesta kun haitallinen skeema, eli tunnelukko aktivoituu, käynnistää tunnekoneiston ja koska tunteita ei kyetä käsittelemään, aktivoituu joku kolmesta selviytymiskeinosta, jotka mainitsin aikaisemmin. Tätä voisi kutsua tilanteeksi kun tunteet kaappavat hallintaansa ja se ei palvele ihmistä siinä tilanteessa.

Mitä tunnelukot ovat ja miten ne syntyvät?

”Tunnelukko on lapsuudessa tai nuoruudessa alkunsa saanut ja aikuisuudessa ihmistä itseään sekä hänen ihmissuhteitaan vahingoittava laaja ja läpitunkeva muistojen, tunteiden ja fyysisten tuntemusten kokonaisuus.” [Scema therapy, Young]

Tunnelukko syntyy silloin kun lapsella jää jokin emotionaalinen perustarve täyttymättä [kuten turva, hyväksyntä, arvostus, huomio, kuulluksi tuleminen, läheisyys & hoiva, lohtu, opastus, itsenäisyys, itsensä ilmaisu, vapaus, rajat].

Ongelmallisinta lapsuuden traumoissa (joita syntyy meille kaikille), on se jos niitä ei ole koskaan käsitelty turvallisen aikuisen kanssa. Voisi sanoa, että haitallisinta ei ole se, mitä tapahtui – vaan se mitä jäi tapahtumatta. Lapsi on jäänyt yksin vaikeiden tunteiden kanssa ja kehittänyt itselleen tapoja selviytyä. Ne syntyvät lapselle sopeutumismenetelmäksi jotta lapsi selviäisi ja sopeutuisi olosuhteissa joissa hän elää.

Miten tunnelukot vaikuttavat aikuisuudessa?

Tunnnelukot syntyvät lapsuudessa ja aktivoituvat aikuisuudessa. Kun lapsuudessa tunnelukot auttoivat lasta sopeutumaan ja selviytymään, aikuisuudessa ne taas päinvastoin vaikeuttavat sopeutumista ympärillä oleviin olosuhteisiin ja muutoksiin elämäntilanteissa.

Tunnelukot voivat ilmetä:

  • Usein toistuvina vaikeuksina ihmissuhteissa (kuten parisuhteessa)
  • Vaikeutena tunnistaa ja tuntea omia tunteita tai säädellä niitä
  • Todella voimakkaina tunteina, jotka tuntuvat ylitsepääsemättömän isolta tilanteeseen nähden
  • Vaikeutena valita eri tilanteissa tapoja toimia, joka toimisi itselle
  • haitallisena käyttäytymisenä itselle tai toisille

Tunnelukon aktivoituessa, ihminen tuntee usein selittämätöntä syyllisyyttä ja häpeää. Ihminen voi ajautua toistamaan jotakin itselle haitallista kaavaa kerta toisensa jälkeen, vaikka tietää miten pitäisi ajatella ja toimia. Tunteet vyöryvät hyökyaallon lailla ja imaisevat mukaansa ja on vaikeaa järjellä ymmärtää miksi toimii tai käyttäytyy tällä tavalla.

Tunnelukko on lapsuudessa syntynyt, opittu haitallinen malli reagoida, kokea, ajatella ja käyttäytyä tilanteissa, joissa tarpeet ovat jääneet tyydyttämättä.

Helposti ihminen luo tunnelukoistaan itselleen tarinan tai roolin: ”aina minulle käy näin”, ”olen tällainen, tälle ei voi mitään”. Tämä on ansa, koska kyse on tunnelukosta, jossa kokija on lapsen tasolla (koska lukko on syntynyt lapsena) ja lapsi luulee, ettei voi vaikuttaa siihen.

Jokaisella ihmisellä on tunnelukkoja, niiden syntymistä lapsuudessa ei pystytä välttämään. Kuitenkaan niiden synnystä ei myöskään tule syyllistää ketään. Voisi ajatella niin, että kaikki mitä tapahtui, kuului tapahtua ja nostamalla tunnelukot tietoisuuteen ja työskentelemällä niiden kanssa, voidaa oivaltaa isoja asioita itsestä.

Kun tunnelukkotyöskentelyyn tutustuu ja sitä alkaa toteuttaa, alkaa hahmottua, miten suuressa otteessa ne ovat joskus voineet itseä pitää ja miten vapauttavaa on löytää vaihtoehtoisia ja lempeämpiä tapoja suhtautua niihin välillä dramaattisiinkin tunteisiin, joita tunnelukot aiheuttavat. Tunnelukkotyöskentelyn on havaittu olevan todella tehokas hoitomuoto erilaisiin psyykkisiin oireisiin.

Tunnelukkojen voimaa voi vaientaa sekä lukkoja on mahdollista purkaa ja avata

Se, että ihminen tiedostaa omat tunnelukkonsa ja niiden kautta syntyneet elämää sekä omaa hyvinvointia rajoittavat käyttäytymismallit, on ensimmäinen ja merkittävä askel tunnelukkojen purkamisessa ja avaamisessa. Tunnelukkoja on olemassa 18 erilaista ja kerron niistä enemmän seuraavassa artikkelissa.

Tässä 18 tunnelukkoa luetteloituna: alistuminen, epäonnistuminen, hyväksynnän haku, kietoutuneisuus, pessimistisyys, riippuvuus, suojattomuus, uhrautuminen, vaativuus, emotionaalinen estyneisyys, hylkääminen, kaltoin kohtelu, oikeutus, rankaisevuus, riittämätön itsekontrolli, tunnevaje, ulkopuolisuus, vajavuus.

Tunnelukkojen tiedostaminen mahdollistaa sen, että niiden kanssa voidaan lähteä työskentelemään. Työskentely vaatii rohkeutta ja heittäytymistä. Tunnelukkotyöskentelyssä kohdataan vaikeat tunteet kasvoista kasvoihin ja tuodaan omat kipupisteet tietoisuuteen. Työskentelyssä tullaan myös tietoiseksi omasta haitallisesta käyttäytymisestä ja annetaan vaillejäämisen, häpeän ja syyllisyyden tunteiden virrata läpi ja hiljalleen heikentyä.

Tunnelukkotyöskentelyyn kuuluu vahvasti kohtaamiset sisäisen lapsen kanssa [joka asuu meissä jokaisessa] sekä lapsuuden eri tunnelukkoja luoneiden tilanteiden kohtaaminen ja uudelleen eläminen. Nyt vain eri tavoin, yhdessä turvallisen aikuisen ja voimahahmon kanssa. Tästä tulen kertomaan lisää seuraavassa artikkelissa.

Lopuksi

Hienoa, että olet ottanut tämän ajan ja tutustunut tunnelukkotyöskentelyyn ja sen mahdollisuuksiin. Voi olla, että sinulla on paljon kysymyksiä aiheeseen liittyen ja pohdit, mitä askelia voisit ottaa työskennelläksesi tunnelukkojen kanssa. Voit halutessasi tehdä tunnelukkotestin jonka avulla pääset nostamaan tunnelukkoja enemmän tietoisuuteesi. Seuraavassa artikkelissa kerron lisää tunnelukoista ja niiden kanssa työskentelystä.

Jos haluat lähteä työskentelemään tunnelukkojesi ja tunteiden kanssa, voit tehdä sen ohjauksessani ja turvallisessa ympäristössä sekä ilmapiirissä kanssani. Valmennukseeni voi tulla myös terapian ohessa. Valmennukseni on suurimmaksi osaksi tulevaisuuteen suuntaavaa, intuitiivista, kokemuksellista, konkreettista ja ratkaisukeskeistä. Välillä on kuitenkin katsottava taaksepäin ja eheyttää jotain voimaantuen, jotta voi mennä elämässä eteenpäin.

Tiedostele vapaita paikkoja ja halutessasi varaa maksuton kartoituspuhelu kanssani joko tämän lomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: info@elinavaananen.fi

Lue lisää henkilökohtaisesta valmennuksesta täältä

Kasvumatka